Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.4.2010

20.4.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.4.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 170,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 303,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,1 miljardilla eurolla 794,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,1 miljardilla eurolla 117,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 83,6 miljardilla eurolla 565,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.4.2010 erääntyi 71,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 70,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 9,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 15,7 miljardin euron operaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 171,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 249,3 miljardia euroa).

Perjantaina 16.4.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 47,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 81,8 miljardilla eurolla 259,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 699 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 209 896 507
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 587 −64
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 309 572
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 367 −134
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 752 −397
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 752 −397
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 736 282 5 428
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 577 −958
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 665 669 6 385
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 35 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 733 2 708
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 351 004 2 510
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 47 216 1 109
7.2 Muut arvopaperit 303 788 1 401
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 122 0
9 Muut saamiset 243 134 −7 287
Vastaavaa yhteensä 1 939 989 3 335
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 794 451 −3 065
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 430 869 3 645
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 259 749 81 823
2.2 Talletusmahdollisuus 171 114 −78 176
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 485 −94
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 615 5 170
5.1 Julkisyhteisöt 117 477 5 123
5.2 Muut 8 138 47
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 390 −91
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 128 196
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 392 406
8.1 Talletukset ja muut velat 13 392 406
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 158 765 −2 833
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 655 0
Vastattavaa yhteensä 1 939 989 3 335

Yhteyshenkilöt