Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 februarie 2010

23 februarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 19 februarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 159,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,5 miliarde EUR, până la 296,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,4 miliarde EUR, până la 782,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 16,0 miliarde EUR, până la 123,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 34,8 miliarde EUR, până la 532,2 miliarde EUR. Miercuri, 17 februarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 76,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 82,0 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 3,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 187,0 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 150,1 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 19 februarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au mărit cu 1,3 miliarde EUR, până la 37,4 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 46,9 miliarde EUR, până la 207,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 195 699 2 288
2.1 Creanţe asupra FMI 63 047 204
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 652 2 084
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 848 −347
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 272 198
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 272 198
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 719 170 2 073
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 82 537 5 846
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 636 543 36
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 62 −3 815
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 28 6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 601 173
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 333 852 −188
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 37 392 1 278
7.2 Alte titluri 296 460 −1 466
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 121 0
9 Alte active 255 387 1 986
Total active 1 880 871 6 183
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 782 801 −2 353
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 394 777 −10 032
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 207 798 −46 899
2.2 Facilitatea de depozit 186 975 36 863
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 427 −31
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 131 525 15 824
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 123 454 15 971
5.2 Alte angajamente 8 071 −147
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 962 −135
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 815 253
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 145 1 273
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 145 1 273
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 171 479 1 389
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 477 −4
Total pasive 1 880 871 6 183

Contacte media