Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.2.2010

23.2.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.2.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 159,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,5 miljardilla eurolla 296,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,4 miljardilla eurolla 782,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,0 miljardilla eurolla 123,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 34,8 miljardilla eurolla 532,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.2.2010 erääntyi 76,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 82,0 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 3,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 187,0 miljardia euroa (edellisellä viikolla 150,1 miljardia euroa).

Perjantaina 19.2.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 37,4 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 46,9 miljardilla eurolla 207,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 195 699 2 288
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 047 204
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 652 2 084
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 848 −347
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 272 198
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 272 198
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 719 170 2 073
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 82 537 5 846
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 636 543 36
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 62 −3 815
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 28 6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 601 173
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 333 852 −188
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 37 392 1 278
7.2 Muut arvopaperit 296 460 −1 466
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 121 0
9 Muut saamiset 255 387 1 986
Vastaavaa yhteensä 1 880 871 6 183
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 782 801 −2 353
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 394 777 −10 032
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 207 798 −46 899
2.2 Talletusmahdollisuus 186 975 36 863
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 427 −31
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 131 525 15 824
5.1 Julkisyhteisöt 123 454 15 971
5.2 Muut 8 071 −147
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 962 −135
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 815 253
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 145 1 273
8.1 Talletukset ja muut velat 11 145 1 273
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 171 479 1 389
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 477 −4
Vastattavaa yhteensä 1 880 871 6 183

Yhteyshenkilöt