Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. vasario 19 d.

2010 m. vasario 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. vasario 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 159,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 296,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 782,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,0 mlrd. eurų – iki 123,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,8 mlrd. eurų – iki 532,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. vasario 17 d., baigėsi 76,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 82,0 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 3,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 187,0 mlrd. eurų (palyginti su 150,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. vasario 19 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 37,4 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,9 mlrd. eurų – iki 207,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 195 699 2 288
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 047 204
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 652 2 084
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 848 −347
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 272 198
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 272 198
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 719 170 2 073
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 82 537 5 846
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 636 543 36
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 62 −3 815
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 601 173
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 333 852 −188
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 37 392 1 278
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 296 460 −1 466
8 Valdžios skola eurais 36 121 0
9 Kitas turtas 255 387 1 986
Visas turtas 1 880 871 6 183
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 782 801 −2 353
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 394 777 −10 032
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 207 798 −46 899
2.2 Indėlių galimybė 186 975 36 863
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 427 −31
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 131 525 15 824
5.1 Valdžiai 123 454 15 971
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 071 −147
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 962 −135
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 815 253
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 145 1 273
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 145 1 273
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 171 479 1 389
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 477 −4
Visi įsipareigojimai 1 880 871 6 183

Kontaktai žiniasklaidai