Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. február 19.

2010. február 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. február 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 159,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 296,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 782,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,0 milliárd euróval 123,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 34,8 milliárd euróval csökkent, 532,2 milliárd euróra. 2010. február 17-én, szerdán lejárt egy 76,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 82,0 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 3,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 187,0 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 150,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. február 19-ével végződő héten 1,3 milliárd euróval, 37,4 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 46,9 milliárd euróval 207,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 195 699 2 288
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 63 047 204
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 652 2 084
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 848 −347
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 272 198
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 272 198
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 719 170 2 073
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 82 537 5 846
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 636 543 36
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 62 −3 815
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 28 6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 601 173
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 333 852 −188
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 37 392 1 278
7.2 Egyéb értékpapírok 296 460 −1 466
8 Euróban denominált államadósság 36 121 0
9 Egyéb eszközök 255 387 1 986
Eszközök összesen 1 880 871 6 183
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 782 801 −2 353
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 394 777 −10 032
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 207 798 −46 899
2.2 Betéti rendelkezésre állás 186 975 36 863
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 427 −31
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 131 525 15 824
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 123 454 15 971
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 071 −147
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 962 −135
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 815 253
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 145 1 273
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 145 1 273
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 171 479 1 389
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 477 −4
Források összesen 1 880 871 6 183

Médiakapcsolatok