Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 ianuarie 2010

19 ianuarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 ianuarie 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor tehnice efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,9 miliarde EUR, până la 159,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 ianuarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 2,9 miliarde CHF 2,2 miliarde CHF
14 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 5,4 miliarde USD 1,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunile de swap valutar EUR/CHF nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Conform anunţului din data de 18 ianuarie 2010, operaţiunile de furnizare de lichiditate în franci elveţieni nu vor mai fi derulate ulterior datei de 31 ianuarie 2010.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 3,2 miliarde EUR, până la 297,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 8,5 miliarde EUR, până la 787,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 4,5 miliarde EUR, până la 110,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 9,2 miliarde EUR, până la 487,7 miliarde EUR. Miercuri, 13 ianuarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 54 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60,1 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 14 ianuarie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 1,1 miliarde EUR, precum şi o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 9,1 miliarde EUR, au ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 232,1 miliarde EUR (faţă de 227,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 15 ianuarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,8 miliarde EUR, până la 29,9 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 1,7 miliarde EUR, până la 162,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 918 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 196 411 273
2.1 Creanţe asupra FMI 62 816 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 595 273
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 170 −3 264
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 324 1 134
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 324 1 134
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 719 875 −4 155
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 707 6 055
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 659 103 −10 199
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 46 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 −11
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 264 375
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 327 173 −2 465
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 29 894 783
7.2 Alte titluri 297 278 −3 247
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 171 0
9 Alte active 251 300 −881
Total active 1 870 606 −8 984
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 787 904 −8 488
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 394 517 6 685
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 162 360 1 676
2.2 Facilitatea de depozit 232 147 5 006
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 516 19
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 119 094 −4 277
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 110 466 −4 467
5.2 Alte angajamente 8 628 190
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 404 −2 934
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 994 284
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 215 −345
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 215 −345
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 165 474 −994
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 028 1 066
Total pasive 1 870 606 −8 984

Contacte media