Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. január 15.

2010. január 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. január 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldali 1. tétel) 1 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott technikai kiigazítás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 2,9 milliárd euróval csökkent, 159,1 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. január 13. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 2,9 milliárd CHF 2,2 milliárd CHF
2010. január 14. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,4 milliárd USD 1,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyleteknek nem volt hatásuk az eurorendszer nettó devizapozíciójára. A 2010. január 18-i bejelentésnek megfelelően 2010. január 31-étől megszűnnek ezek a svájci frank likviditás bővítését célzó műveletek.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3,2 milliárd euróval 297,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,5 milliárd euróval 787,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,5 milliárd euróval csökkent, 110,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,2 milliárd euróval csökkent, 487,7 milliárd euróra. 2010. január 13-án, szerdán lejárt egy 54 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 60,1 milliárd euro értékben. 2010. január 14-én, csütörtökön lejárt egy 1,1 milliárd eurós, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 9,1 milliárd euro értékben, hathavi lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 232,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 227.1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. január 15-ével végződő héten 0,8 milliárd euróval, 29,9 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,7 milliárd euróval 162,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 918 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 196 411 273
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 816 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 595 273
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 170 −3 264
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 324 1 134
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 324 1 134
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 719 875 −4 155
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 707 6 055
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 659 103 −10 199
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 46 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 264 375
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 327 173 −2 465
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 29 894 783
7.2 Egyéb értékpapírok 297 278 −3 247
8 Euróban denominált államadósság 36 171 0
9 Egyéb eszközök 251 300 −881
Eszközök összesen 1 870 606 −8 984
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 787 904 −8 488
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 394 517 6 685
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 162 360 1 676
2.2 Betéti rendelkezésre állás 232 147 5 006
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 516 19
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 119 094 −4 277
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 110 466 −4 467
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 628 190
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 404 −2 934
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 994 284
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 215 −345
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 215 −345
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 165 474 −994
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 028 1 066
Források összesen 1 870 606 −8 984

Médiakapcsolatok