Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. sausio 15 d.

2010 m. sausio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. sausio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto techninio patikslinimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 159,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. sausio 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 2,9 mlrd. CHF 2,2 mlrd. CHF
2010 m. sausio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,4 mlrd. USD 1,2 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Kaip paskelbta 2010 m. sausio 18 d., šios likvidumo didinimo Šveicarijos frankais operacijos nuo 2010 m. sausio 31 d. nebebus vykdomos.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 297,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 787,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 110,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 487,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. sausio 13 d., baigėsi 54 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 60,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. sausio 14 d., baigėsi 1,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas, taip pat baigėsi 9,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 232,1 mlrd. eurų (palyginti su 227,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. sausio 15 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 29,9 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 162,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 918 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 196 411 273
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 816 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 595 273
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 170 −3 264
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 324 1 134
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 324 1 134
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 719 875 −4 155
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 707 6 055
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 659 103 −10 199
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 46 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 264 375
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 327 173 −2 465
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 29 894 783
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 278 −3 247
8 Valdžios skola eurais 36 171 0
9 Kitas turtas 251 300 −881
Visas turtas 1 870 606 −8 984
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 787 904 −8 488
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 394 517 6 685
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 162 360 1 676
2.2 Indėlių galimybė 232 147 5 006
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 516 19
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 119 094 −4 277
5.1 Valdžiai 110 466 −4 467
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 628 190
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 404 −2 934
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 994 284
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 215 −345
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 215 −345
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 165 474 −994
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 028 1 066
Visi įsipareigojimai 1 870 606 −8 984

Kontaktai žiniasklaidai