Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.1.2010

19.1.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.1.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään kansallisen keskuspankin tehtyä teknisen mukautuksen.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,9 miljardilla eurolla 159,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.1.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 2,9 miljardia Sveitsin frangia 2,2 miljardia Sveitsin frangia
14.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Näistä Sveitsin frangin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista luovutaan 31.1.2010 jälkeen. Asiasta ilmoitettiin 18.1.2010.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 3,2 miljardilla eurolla 297,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 8,5 miljardilla eurolla 787,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,5 miljardilla eurolla 110,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,2 miljardilla eurolla 487,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.1.2010 erääntyi 54 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 60,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 14.1.2010 erääntyi 1,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta. Samana päivänä erääntyi myös 9,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 232,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 227,1 miljardia euroa).

Perjantaina 15.1.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 29,9 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,7 miljardilla eurolla 162,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 918 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 196 411 273
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 816 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 595 273
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 170 −3 264
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 324 1 134
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 324 1 134
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 719 875 −4 155
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 707 6 055
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 659 103 −10 199
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 46 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 264 375
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 327 173 −2 465
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 29 894 783
7.2 Muut arvopaperit 297 278 −3 247
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 171 0
9 Muut saamiset 251 300 −881
Vastaavaa yhteensä 1 870 606 −8 984
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 787 904 −8 488
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 394 517 6 685
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 162 360 1 676
2.2 Talletusmahdollisuus 232 147 5 006
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 516 19
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 119 094 −4 277
5.1 Julkisyhteisöt 110 466 −4 467
5.2 Muut 8 628 190
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 404 −2 934
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 994 284
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 215 −345
8.1 Talletukset ja muut velat 9 215 −345
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 165 474 −994
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 028 1 066
Vastattavaa yhteensä 1 870 606 −8 984

Yhteyshenkilöt