European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 august 2009

18 august 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 14 august 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,6 miliarde EUR, până la valoarea de 198,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
12 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 18,5 miliarde CHF 17,6 miliarde CHF
13 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 40,2 miliarde USD 45,2 miliarde USD
13 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 4,8 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1,2 miliarde EUR, până la 304,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,2 miliarde EUR, până la 772,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1,1 miliarde EUR, până la 113,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 77 de miliarde EUR, până la 616,6 miliarde EUR. Miercuri, 12 august 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 80,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 73,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 38,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 30,7 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 13 august 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 33,7 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 13 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, în valoare de 10,7 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 11,9 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 110,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 222 de miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 14 august 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,5 miliarde EUR, până la 7 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 82,1 miliarde EUR, până la 264,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 118 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 429 406
2.1 Creanţe asupra FMI 17 093 72
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 335 333
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 61 288 517
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 924 389
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 924 389
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 727 458 −34 173
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 73 596 −7 189
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 653 646 −27 086
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 207 112
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 9 −10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 607 −1 409
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 311 542 2 716
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 7 033 1 479
7.2 Alte titluri 304 510 1 238
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 234 162 −2 583
Total active 1 801 757 −34 137
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 772 829 −2 204
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 375 003 −29 141
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 264 188 82 072
2.2 Facilitatea de depozit 110 812 −111 212
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 246 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 123 373 −1 249
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 113 326 −1 141
5.2 Alte angajamente 10 047 −108
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 98 758 419
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 598 512
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 017 −217
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 017 −217
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 149 742 −2 258
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 959 0
Total pasive 1 801 757 −34 137
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media