European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. august 2009

18. august 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. augustil 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 198,7 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. august 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 18,5 miljardit Šveitsi franki 17,6 miljardit Šveitsi franki
13. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 40,2 miljardit USA dollarit 45,2 miljardit USA dollarit
13. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 4,8 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 304,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 772,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 113,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 77 miljardi euro võrra 616,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. augustil 2009 möödus 80,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 73,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 38,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30,7 miljardit eurot. Neljapäeval, 13. augustil 2009 möödus 33,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 10,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 110,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 222 miljardi euroga eelmisel nädalal).

14. augustil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,5 miljardi euro võrra 7 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 82,1 miljardi euro võrra 264,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 118 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 429 406
2.1 Nõuded RVFle 17 093 72
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 335 333
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 61 288 517
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 924 389
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 924 389
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 727 458 −34 173
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 73 596 −7 189
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 653 646 −27 086
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 207 112
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 −10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 607 −1 409
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 311 542 2 716
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 7 033 1 479
7.2 Muud väärtpaberid 304 510 1 238
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 234 162 −2 583
Varad kokku 1 801 757 −34 137
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 772 829 −2 204
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 375 003 −29 141
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 264 188 82 072
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 110 812 −111 212
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 246 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 123 373 −1 249
5.1 Valitsussektor 113 326 −1 141
5.2 Muud kohustused 10 047 −108
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 98 758 419
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 598 512
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 017 −217
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 017 −217
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 149 742 −2 258
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 959 0
Kohustused kokku 1 801 757 −34 137
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid