European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. augusztus 14.

2009. augusztus 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. augusztus 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 198,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. augusztus 12. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 18,5 milliárd CHF 17,6 milliárd CHF
2009. augusztus 13. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 40,2 milliárd USD 45,2 milliárd USD
2009. augusztus 13. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,8 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2. tétel) 1,2 milliárd euróval 304,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 772,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval csökkent, 113,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 77 milliárd euróval 616,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. augusztus 12-én, szerdán lejárt egy 80,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 73,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 38,3 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 30,7 milliárd euro értékben. 2009. augusztus 13-án, csütörtökön lejárt egy 33,7 milliárd euro összegű, háromhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 13 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 10,7 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 11,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 110,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 222 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. augusztus 14-ével végződő héten 1,5 milliárd euróval, 7 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 82,1 milliárd euróval 264,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 118 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 429 406
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 093 72
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 335 333
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 61 288 517
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 924 389
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 924 389
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 727 458 −34 173
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 73 596 −7 189
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 653 646 −27 086
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 207 112
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 −10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 607 −1 409
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 311 542 2 716
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 7 033 1 479
7.2 Egyéb értékpapírok 304 510 1 238
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 234 162 −2 583
Eszközök összesen 1 801 757 −34 137
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 772 829 −2 204
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 375 003 −29 141
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 264 188 82 072
2.2 Betéti rendelkezésre állás 110 812 −111 212
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 246 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 123 373 −1 249
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 113 326 −1 141
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 047 −108
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 98 758 419
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 598 512
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 017 −217
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 017 −217
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 149 742 −2 258
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 959 0
Források összesen 1 801 757 −34 137
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok