European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.8.2009

18.8.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.8.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 198,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.8.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 18,5 miljardia Sveitsin frangia 17,6 miljardia Sveitsin frangia
13.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 40,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 45,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
13.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 4,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 304,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 772,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 113,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 77 miljardilla eurolla 616,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.8.2009 erääntyi 80,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 73,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 38,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 30,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 13.8.2009 erääntyi 33,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 13 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 10,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 11,9 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 110,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 222 miljardia euroa).

Perjantaina 14.8.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 7 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 82,1 miljardilla eurolla 264,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 118 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 429 406
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 093 72
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 335 333
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 61 288 517
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 924 389
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 924 389
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 727 458 −34 173
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 73 596 −7 189
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 653 646 −27 086
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 207 112
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 −10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 607 −1 409
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 311 542 2 716
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 7 033 1 479
7.2 Muut arvopaperit 304 510 1 238
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 234 162 −2 583
Vastaavaa yhteensä 1 801 757 −34 137
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 772 829 −2 204
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 375 003 −29 141
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 264 188 82 072
2.2 Talletusmahdollisuus 110 812 −111 212
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 246 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 123 373 −1 249
5.1 Julkisyhteisöt 113 326 −1 141
5.2 Muut 10 047 −108
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 98 758 419
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 598 512
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 017 −217
8.1 Talletukset ja muut velat 12 017 −217
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 149 742 −2 258
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 0
Vastattavaa yhteensä 1 801 757 −34 137
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle