European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugpjūčio 14 d.

2009 m. rugpjūčio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugpjūčio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 198,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugpjūčio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 18,5 mlrd. CHF 17,6 mlrd. CHF
2009 m. rugpjūčio 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 40,2 mlrd. USD 45,2 mlrd. USD
2009 m. rugpjūčio 13 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,8 mlrd. USD 0,5 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 304,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 772,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 113,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 77 mlrd. eurų – iki 616,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugpjūčio 12 d., baigėsi 80,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 73,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 38,3 mlrd. eurų vertės vieno mėnesio ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30,7 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. rugpjūčio 13 d., baigėsi 33,7 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 13 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 10,7 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 11,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 110,8 mlrd. eurų (palyginti su 222 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugpjūčio 14 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 7 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 82,1 mlrd. eurų – iki 264,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 118 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 429 406
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 093 72
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 335 333
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 61 288 517
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 924 389
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 924 389
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 727 458 −34 173
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 73 596 −7 189
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 653 646 −27 086
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 207 112
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 607 −1 409
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 311 542 2 716
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 7 033 1 479
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 510 1 238
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 234 162 −2 583
Visas turtas 1 801 757 −34 137
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 772 829 −2 204
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 375 003 −29 141
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 264 188 82 072
2.2 Indėlių galimybė 110 812 −111 212
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 246 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 123 373 −1 249
5.1 Valdžiai 113 326 −1 141
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 047 −108
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 98 758 419
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 598 512
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 017 −217
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 017 −217
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 149 742 −2 258
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 0
Visi įsipareigojimai 1 801 757 −34 137
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai