European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. srpnu 2009

18. srpna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. srpna 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,6 mld. EUR na 198,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. srpna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 18,5 mld. CHF 17,6 mld. CHF
13. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 40,2 mld. USD 45,2 mld. USD
13. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 4,8 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 2,2 mld. EUR na 772,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 1,1 mld. EUR na 113,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 77 mld. EUR na 616,6 mld. EUR. Ve středu 12. srpna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 80,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 73,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 38,3 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 30,7 mld. EUR. Ve čtvrtek 13. srpna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 33,7 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 13 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,7 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 11,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 110,8 mld. EUR (ve srovnání s 222 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 14. srpna 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,5 mld. EUR na 7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 82,1 mld. EUR na 264,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 118 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 429 406
2.1 Pohledávky za MMF 17 093 72
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 335 333
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 61 288 517
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 924 389
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 924 389
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 727 458 −34 173
5.1 Hlavní refinanční operace 73 596 −7 189
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 653 646 −27 086
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 207 112
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 −10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 607 −1 409
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 311 542 2 716
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 7 033 1 479
7.2 Ostatní cenné papíry 304 510 1 238
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 234 162 −2 583
Aktiva celkem 1 801 757 −34 137
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 772 829 −2 204
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 375 003 −29 141
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 264 188 82 072
2.2 Vkladová facilita 110 812 −111 212
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 246 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 123 373 −1 249
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 113 326 −1 141
5.2 Ostatní závazky 10 047 −108
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 98 758 419
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 598 512
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 017 −217
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 017 −217
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 149 742 −2 258
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 0
Pasiva celkem 1 801 757 −34 137
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média