European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 mai 2009

5 mai 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 1 mai 2009, scăderea de 12 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,5 miliarde EUR, până la 264,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
29 aprilie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36,1 miliarde CHF 35,8 miliarde CHF
30 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 66,7 miliarde USD 67,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 294,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 6,5 miliarde EUR, până la 759,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 12,8 miliarde EUR, până la 156,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 57,9 miliarde EUR, până la 587,2 miliarde EUR. Miercuri, 29 aprilie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 244,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 233,2 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 30 aprilie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 43,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 30,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,8 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 67,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 31,1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 75,2 miliarde EUR, până la 173,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 829 −12
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 157 136 −781
2.1 Creanţe asupra FMI 14 324 −26
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 811 −755
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 125 335 20
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 519 122
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 519 122
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 655 014 −21 390
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 233 157 −10 969
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 419 093 −13 070
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 753 2 645
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 907 −3 543
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 294 095 131
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 790 −607
9 Alte active 241 596 1 315
Total active 1 799 220 −24 743
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 759 167 6 492
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 241 738 −38 672
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 173 939 −75 210
2.2 Facilitatea de depozit 67 774 36 705
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 26 −167
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 432 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 164 887 12 602
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 156 725 12 791
5.2 Alte angajamente 8 162 −188
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 179 879 −4 311
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 929 1 263
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 050 −1 546
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 050 −1 546
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 159 793 −564
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 843 0
Total pasive 1 799 220 −24 743
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media