European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. mai 2009

5. mai 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

1. mail 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 12 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 264,9 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. aprill 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36,1 miljardit Šveitsi franki 35,8 miljardit Šveitsi franki
30. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 66,7 miljardit USA dollarit 67,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 294,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,5 miljardi euro võrra 759,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 12,8 miljardi euro võrra 156,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 57,9 miljardi euro võrra 587,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. aprillil 2009 möödus 244,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 233,2 miljardit eurot. Neljapäeval, 30. aprillil 2009 möödus 43,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 67,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 31,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 75,2 miljardi euro võrra 173,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 829 −12
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 157 136 −781
2.1 Nõuded RVFle 14 324 −26
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 811 −755
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 125 335 20
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 519 122
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 519 122
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 655 014 −21 390
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 233 157 −10 969
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 419 093 −13 070
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 753 2 645
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 907 −3 543
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 294 095 131
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 790 −607
9 Muud varad 241 596 1 315
Varad kokku 1 799 220 −24 743
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 759 167 6 492
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 241 738 −38 672
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 173 939 −75 210
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 67 774 36 705
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 −167
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 432 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 164 887 12 602
5.1 Valitsussektor 156 725 12 791
5.2 Muud kohustused 8 162 −188
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 179 879 −4 311
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 929 1 263
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 050 −1 546
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 050 −1 546
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 159 793 −564
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 843 0
Kohustused kokku 1 799 220 −24 743
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid