European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. május 1.

2009. május 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. május 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 12 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) történő aranyeladása, illetve egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,5 milliárd euróval csökkent, 264,9 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. április 29. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36,1 milliárd CHF 35,8 milliárd CHF
2009. április 30. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 66,7 milliárd USD 67,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval 294,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,5 milliárd euróval nőtt, 759,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,8 milliárd euróval 156,7  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 57,9  milliárd euróval csökkent, 587,2 milliárd euróra. 2009. április 29-én, szerdán lejárt egy 244,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 233,2 milliárd euro értékben. 2009. április 30-án, csütörtökön lejárt egy 43,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 30,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 67,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 31,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 75,2 milliárd euróval 173,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 829 −12
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 157 136 −781
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 14 324 −26
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 811 −755
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 125 335 20
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 519 122
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 519 122
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 655 014 −21 390
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 233 157 −10 969
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 419 093 −13 070
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 753 2 645
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 907 −3 543
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 294 095 131
8 Euróban denominált államadósság 36 790 −607
9 Egyéb eszközök 241 596 1 315
Eszközök összesen 1 799 220 −24 743
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 759 167 6 492
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 241 738 −38 672
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 173 939 −75 210
2.2 Betéti rendelkezésre állás 67 774 36 705
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 26 −167
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 432 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 164 887 12 602
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 156 725 12 791
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 162 −188
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 179 879 −4 311
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 929 1 263
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 050 −1 546
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 050 −1 546
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 793 −564
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 843 0
Források összesen 1 799 220 −24 743
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok