European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.5.2009

5.5.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.5.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 12 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 264,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.4.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36,1 miljardia Sveitsin frangia 35,8 miljardia Sveitsin frangia
30.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 66,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 67,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,1 miljardilla eurolla 294,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,5 miljardilla eurolla 759,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,8 miljardilla eurolla 156,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 57,9 miljardilla eurolla 587,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.4.2009 erääntyi 244,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 233,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 30.4.2009 erääntyi 43,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 30,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 67,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 31,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 75,2 miljardilla eurolla 173,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 829 −12
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 157 136 −781
2.1 Saamiset IMF:ltä 14 324 −26
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 811 −755
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 125 335 20
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 519 122
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 519 122
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 655 014 −21 390
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 233 157 −10 969
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 419 093 −13 070
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 753 2 645
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 907 −3 543
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 294 095 131
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 790 −607
9 Muut saamiset 241 596 1 315
Vastaavaa yhteensä 1 799 220 −24 743
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 759 167 6 492
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 241 738 −38 672
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 173 939 −75 210
2.2 Talletusmahdollisuus 67 774 36 705
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 −167
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 432 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 164 887 12 602
5.1 Julkisyhteisöt 156 725 12 791
5.2 Muut 8 162 −188
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 179 879 −4 311
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 929 1 263
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 050 −1 546
8.1 Talletukset ja muut velat 9 050 −1 546
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 159 793 −564
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 843 0
Vastattavaa yhteensä 1 799 220 −24 743
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle