European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gegužės 1 d.

2009 m. gegužės 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gegužės 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 12 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 264,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. balandžio 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36,1 mlrd. CHF 35,8 mlrd. CHF
2009 m. balandžio 30 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 66,7 mlrd. USD 67,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 294,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 759,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,8 mlrd. eurų – iki 156,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 57,9 mlrd. eurų – iki 587,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. balandžio 29 d., baigėsi 244,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 233,2 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. balandžio 30 d., baigėsi 43,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 67,8 mlrd. eurų (palyginti su 31,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 75,2 mlrd. eurų – iki 173,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 829 −12
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 136 −781
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 14 324 −26
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 811 −755
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 125 335 20
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 519 122
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 519 122
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 655 014 −21 390
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 233 157 −10 969
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 419 093 −13 070
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 753 2 645
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 907 −3 543
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 294 095 131
8 Valdžios skola eurais 36 790 −607
9 Kitas turtas 241 596 1 315
Visas turtas 1 799 220 −24 743
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 759 167 6 492
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 241 738 −38 672
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 173 939 −75 210
2.2 Indėlių galimybė 67 774 36 705
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −167
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 164 887 12 602
5.1 Valdžiai 156 725 12 791
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 162 −188
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 179 879 −4 311
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 929 1 263
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 050 −1 546
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 050 −1 546
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 793 −564
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 843 0
Visi įsipareigojimai 1 799 220 −24 743
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai