Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 aprilie 2009

15 aprilie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 aprilie 2009, scăderea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 10,4 miliarde EUR, până la 280,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
8 aprilie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36 de miliarde CHF 36,3 miliarde CHF
9 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 93,1 miliarde USD 77,5 miliarde USD
9 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 28 zile 16 miliarde USD 19,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 2 miliarde EUR, până la 293,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 9,3 miliarde EUR, până la 762,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 4,1 miliarde EUR, până la 147,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 55,3 miliarde EUR, până la 646,2 miliarde EUR. Miercuri, 8 aprilie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 238,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 237,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen lung în valoare de 120,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 131,8 miliarde EUR, cu scadenţa la 35 de zile, a fost decontată. Joi, 9 aprilie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 36,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,8 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 78,5 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 42,5 miliarde EUR, până la 232,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 241 669 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 050 −513
2.1 Creanţe asupra FMI 14 360 −36
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 690 −477
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 142 130 −9 167
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 897 680
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 897 680
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 667 946 −1 662
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 237 635 −436
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 428 467 −2 279
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 836 1 051
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 9 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 609 477
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 293 945 2 013
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 397 0
9 Alte active 235 154 −411
Total active 1 827 798 −8 586
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 762 064 9 282
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 253 856 −14 500
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 232 143 42 504
2.2 Facilitatea de depozit 21 488 −57 029
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 225 25
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 295 47
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 155 768 4 489
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 147 174 4 116
5.2 Alte angajamente 8 593 373
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 200 021 −9 157
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 901 −167
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 293 863
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 293 863
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 159 996 65
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 73 102 491
Total pasive 1 827 798 −8 586