Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.4.2009

15.4.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.4.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 10,4 miljardilla eurolla 280,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.4.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36 miljardia Sveitsin frangia 36,3 miljardia Sveitsin frangia
9.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 93,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 77,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
9.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 16 miljardia Yhdysvaltain dollaria 19,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 2 miljardilla eurolla 293,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,3 miljardilla eurolla 762,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,1 miljardilla eurolla 147,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 55,3 miljardilla eurolla 646,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.4.2009 erääntyi 238,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 237,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 120,2 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 131,8 miljardin euron operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 35 päivää. Torstaina 9.4.2009 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 36,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 78,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 42,5 miljardilla eurolla 232,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 241 669 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 050 −513
2.1 Saamiset IMF:ltä 14 360 −36
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 690 −477
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 142 130 −9 167
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 897 680
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 897 680
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 667 946 −1 662
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 237 635 −436
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 428 467 −2 279
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 836 1 051
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 9 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 609 477
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 293 945 2 013
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 397 0
9 Muut saamiset 235 154 −411
Vastaavaa yhteensä 1 827 798 −8 586
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 762 064 9 282
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 253 856 −14 500
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 232 143 42 504
2.2 Talletusmahdollisuus 21 488 −57 029
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 225 25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 295 47
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 155 768 4 489
5.1 Julkisyhteisöt 147 174 4 116
5.2 Muut 8 593 373
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 200 021 −9 157
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 901 −167
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 293 863
8.1 Talletukset ja muut velat 11 293 863
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 159 996 65
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 73 102 491
Vastattavaa yhteensä 1 827 798 −8 586