Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. április 10.

2009. április 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. április 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveletek következtében 10,4 milliárd euróval csökkent, 280,4 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. április 8. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36 milliárd CHF 36,3 milliárd CHF
2009. április 9. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 93,1 milliárd USD 77,5 milliárd USD
2009. április 9. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 16 milliárd USD 19,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswap-műveletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 2 milliárd euróval 293,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,3 milliárd euróval nőtt, 762,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,1 milliárd euróval 147,2  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 55,3 milliárd euróval 646,2 milliárd euróra emelkedett. 2009. április 8-án, szerdán lejárt egy 238,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 237,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 120,2 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 131,8 milliárd euro értékben, 35 napos lejárattal. 2009. április 9-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 36,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,5 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 78,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,5 milliárd euróval 232,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 241 669 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 050 −513
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 14 360 −36
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 690 −477
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 130 −9 167
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 897 680
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 897 680
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 667 946 −1 662
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 237 635 −436
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 428 467 −2 279
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 836 1 051
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 609 477
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 293 945 2 013
8 Euróban denominált államadósság 37 397 0
9 Egyéb eszközök 235 154 −411
Eszközök összesen 1 827 798 −8 586
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 762 064 9 282
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 253 856 −14 500
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 232 143 42 504
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 488 −57 029
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 225 25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 295 47
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 155 768 4 489
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 147 174 4 116
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 593 373
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 200 021 −9 157
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 901 −167
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 293 863
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 293 863
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 996 65
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 73 102 491
Források összesen 1 827 798 −8 586