Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. aprill 2009

15. aprill 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. aprillil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 10,4 miljardi euro võrra 280,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. aprill 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36 miljardit Šveitsi franki 36,3 miljardit Šveitsi franki
9. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 93,1 miljardit USA dollarit 77,5 miljardit USA dollarit
9. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 16 miljardit USA dollarit 19,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 2 miljardi euro võrra 293,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,3 miljardi euro võrra 762,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 4,1 miljardi euro võrra 147,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 55,3 miljardi euro võrra 646,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. aprillil 2009 möödus 238,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 237,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus 120,2 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 131,8 miljardit eurot ja tähtajaga 35 päeva. Neljapäeval, 9. aprillil 2009 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 36,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 78,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,5 miljardi euro võrra 232,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 241 669 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 050 −513
2.1 Nõuded RVFle 14 360 −36
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 690 −477
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 142 130 −9 167
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 897 680
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 897 680
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 667 946 −1 662
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 237 635 −436
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 428 467 −2 279
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 836 1 051
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 9 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 609 477
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 293 945 2 013
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 397 0
9 Muud varad 235 154 −411
Varad kokku 1 827 798 −8 586
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 762 064 9 282
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 253 856 −14 500
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 232 143 42 504
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 488 −57 029
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 225 25
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 295 47
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 155 768 4 489
5.1 Valitsussektor 147 174 4 116
5.2 Muud kohustused 8 593 373
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 200 021 −9 157
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 901 −167
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 293 863
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 293 863
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 159 996 65
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 73 102 491
Kohustused kokku 1 827 798 −8 586