Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. balandžio 10 d.

2009 m. balandžio 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. balandžio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 280,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. balandžio 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36 mlrd. CHF 36,3 mlrd. CHF
2009 m. balandžio 9 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 93,1 mlrd. USD 77,5 mlrd. USD
2009 m. balandžio 9 d. 28 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 16 mlrd. USD 19,4 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 293,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,3 mlrd. eurų – iki 762,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 147,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 55,3 mlrd. eurų – iki 646,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. balandžio 8 d., baigėsi 238,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 237,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi papildomos 120,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 131,8 mlrd. eurų vertės 35 dienų trukmės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. balandžio 9 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 36,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,8 mlrd. EUR (palyginti su 0,8 mlrd. EUR praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,5 mlrd. EUR (palyginti su 78,5 mlrd. EUR praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 42,5 mlrd. eurų – iki 232,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 241 669 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 050 −513
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 14 360 −36
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 690 −477
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 130 −9 167
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 897 680
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 897 680
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 667 946 −1 662
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 237 635 −436
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 428 467 −2 279
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 836 1 051
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 609 477
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 293 945 2 013
8 Valdžios skola eurais 37 397 0
9 Kitas turtas 235 154 −411
Visas turtas 1 827 798 −8 586
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 762 064 9 282
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 253 856 −14 500
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 232 143 42 504
2.2 Indėlių galimybė 21 488 −57 029
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 225 25
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 295 47
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 155 768 4 489
5.1 Valdžiai 147 174 4 116
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 593 373
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 200 021 −9 157
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 901 −167
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 293 863
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 293 863
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 996 65
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 73 102 491
Visi įsipareigojimai 1 827 798 −8 586