Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 decembrie 2008

23 decembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 decembrie 2008, scăderea de 125 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 21,2 miliarde EUR, până la 353 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 18 decembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 52,3 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 47,6 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 57,4 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 41,6 miliarde USD, cu scadenţa la cinci zile, a fost decontată. Tot joi, 18 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 4,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,1 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. De asemenea, o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,8 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 5,1 miliarde USD, cu scadenţa la cinci zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 17 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 18,9 miliarde CHF, cu scadenţa la şapte zile, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 14,6 miliarde CHF, cu scadenţa la şase zile, a fost decontată. Vineri, 19 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 0,9 miliarde CHF, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 120,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 9,8 miliarde EUR, până la 753,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 6,6 miliarde EUR, până la 119,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 79,3 miliarde EUR, până la 598,9 miliarde EUR. Miercuri, 17 decembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 217,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 209,7 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 18 decembrie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,2 miliarde EUR (faţă de 2,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 230,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 159,2 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 92,9 miliarde EUR, până la 205,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 219 824 −125
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 152 779 −3 765
2.1 Creanţe asupra FMI 12 536 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 140 243 −3 760
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 221 411 −16 981
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 8 938 −537
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 8 938 −537
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 829 584 −7 822
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 210 427 −8 134
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 616 899 768
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 190 −480
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 69 23
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 54 755 −2 316
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 120 835 −608
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 496 5
9 Alte active 375 861 −204
Total active 2 021 484 −32 353
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 753 279 9 772
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 436 414 −21 365
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 686 −92 858
2.2 Facilitatea de depozit 230 667 71 506
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 61 −13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 215 −4 986
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 129 675 5 909
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 119 494 6 633
5.2 Alte angajamente 10 181 −724
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 279 046 −21 762
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 775 499
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 080 −57
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 080 −57
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 161 237 −364
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 694 2
Total pasive 2 021 484 −32 353

Contacte media