Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gruodžio 19 d.

2008 m. gruodžio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gruodžio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 125 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,2 mlrd. eurų – iki 353 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 18 d., baigėsi 52,3 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 47,6 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 57,4 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 41,6 mlrd. JAV dolerių vertės penkių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 18 d., baigėsi 4,8 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta dar viena 0,1 mlrd. JAV dolerių vertės 28 dienų trukmės operacija. Taip pat baigėsi dar vienos 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 5,1 mlrd. JAV dolerių vertės penkių dienų trukmės operacija. Šios valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 17 d., baigėsi 18,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 14,6 mlrd. Šveicarijos frankų vertės šešių dienų trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. gruodžio 19 d., buvo atlikta 0,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės 84 dienų trukmės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Jos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 120,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 753,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 119,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 79,3 mlrd. eurų – iki 598,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 17 d., baigėsi 217,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 209,7 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 18 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,2 mlrd. eurų (palyginti su 2,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 230,7 mlrd. eurų (palyginti su 159,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 92,9 mlrd. eurų – iki 205,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 219 824 −125
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 779 −3 765
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 536 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 243 −3 760
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 221 411 −16 981
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 938 −537
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 938 −537
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 829 584 −7 822
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 210 427 −8 134
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 899 768
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 190 −480
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 69 23
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 54 755 −2 316
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 120 835 −608
8 Valdžios skola eurais 37 496 5
9 Kitas turtas 375 861 −204
Visas turtas 2 021 484 −32 353
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 753 279 9 772
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 436 414 −21 365
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 686 −92 858
2.2 Indėlių galimybė 230 667 71 506
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 61 −13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 −4 986
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 129 675 5 909
5.1 Valdžiai 119 494 6 633
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 181 −724
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 279 046 −21 762
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 775 499
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 080 −57
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 080 −57
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 237 −364
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 694 2
Visi įsipareigojimai 2 021 484 −32 353

Kontaktai žiniasklaidai