Menu

Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tad-19 ta’ Diċembru 2008

23 ta' Diċembru 2008

Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li ntemmet fid-19 ta’ Diċembru 2008, it-tnaqqis ta’ EUR 125 miljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 tal-attiv) irrifletta l-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali tal-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb tas-27 ta’ Settembru 2004).

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti Nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 21.2 biljun għal EUR 353 biljun minħabba t-transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll u operazzjonijiet għall-provvediment tal-likwidità. Nhar il-Ħamis, 18 ta’ Diċembru 2008, immaturat transazzjoni rriversjata ta’ USD 52.3 biljun li pprovdiet likwidità f’dollari Amerikani u ġiet regolata transazzjoni ġdida ta’ USD 47.6 biljun, b’maturità ta’ 28 jum. Fl-istess jum, immaturat transazzjoni rriversjata oħra ta’ USD 57.4 biljun li pprovdiet likwidità f’dollari Amerikani, b’maturità ta’ sebat ijiem u ġiet regolata transazzjoni ġdida ta’ USD 41.6 biljun, b’maturità ta’ ħamest ijiem. Nhar il-Ħamis ukoll, 18 ta’ Diċembru 2008, immaturat operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/USD ta’ USD 4.8 biljun u ġiet regolata operazzjoni ġdida ta’ USD 0.1 biljun, b’maturità ta’ 28 jum, u mmaturat operazzjoni swap oħra f’kambju barrani EUR/USD ta’ USD 0.8 biljun, b’maturità ta’ sebat ijiem, u ġiet regolata operazzjoni ġdida ta’ USD 5.1 biljun, b’maturità ta’ ħamest ijiem. Dawn l-operazzjonijiet swap f’kambju barrani ma kellhom ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija. L-operazzjonijiet kollha denominati f’dollari Amerikani tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġament dwar il-muniti, reċiproku u temporanju (linja swap), bejn il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Federal Reserve System. Nhar l-Erbgħa, 17 ta’ Diċembru 2008, immaturat operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ CHF 18.9 biljun b’maturità ta’ sebat ijiem, u ġiet regolata operazzjoni ġdida ta’ CHF 14.6 biljun, b’maturità ta’ sitt ijiem. Nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Diċembru 2008, ġiet regolata operazzjoni swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ CHF 0.9 biljun, b’maturità ta’ 84 jum. Dawn l-operazzjonijiet tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġament dwar il-munita, reċiproku u temporanju (linja swap) bejn il-BĊE u s-Swiss National Bank u ma kellhom ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija.

L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona tal-euro u denominati f’euro (il-partita nru. 7 tal-attiv) naqsu b’EUR 0.6 biljun għal EUR 120.8 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 9.8 biljun għal EUR 753.3 biljun. L-obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita Nru. 5.1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 6.6 biljun għal EUR 119.5 biljun.

Partiti li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) naqas b’EUR 79.3 biljun għal EUR 598.9 biljun. Nhar l-Erbgħa, 17 ta’ Diċembru 2008, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 217.9 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 209.7 biljun. Nhar il-Ħamis, 18 ta’ Diċembru 2008, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 50 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 50.8 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 2.2 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 2.7 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 230.7 biljun (meta mqabbel ma’ 159.2 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) naqset b’EUR 92.9 biljun għal EUR 205.7 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 219,824 −125
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 152,779 −3,765
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 12,536 −5
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
140,243 −3,760
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 221,411 −16,981
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 8,938 −537
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 8,938 −537
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 829,584 −7,822
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 210,427 −8,134
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 616,899 768
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 2,190 −480
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 69 23
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 54,755 −2,316
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 120,835 −608
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 37,496 5
9 Assi oħra 375,861 −204
Assi Totali 2,021,484 −32,353
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 753,279 9,772
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 436,414 −21,365
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 205,686 −92,858
2.2 Faċilità ta’ depożitu 230,667 71,506
2.3 Depożiti fissi 0 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 61 −13
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 215 −4,986
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 129,675 5,909
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 119,494 6,633
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 10,181 −724
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 279,046 −21,762
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,775 499
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 13,080 −57
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 13,080 −57
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 5,384 0
10 Passiv ieħor 161,237 −364
11 Kont tar-rivalutazzjoni 168,685 0
12 Kapitali u riżervi 71,694 2
Total tal-passiv 2,021,484 −32,353

Kuntatti midja