Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.12.2008

23.12.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.12.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 125 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 21,2 miljardilla eurolla 353 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 18.12.2008 erääntyi 52,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 47,6 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 57,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (maturiteetti 7 päivää) ja suoritettiin uusi, 41,6 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 5 päivää. Niin ikään torstaina 18.12.2008 erääntyi 4,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 0,1 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samoin erääntyi 0,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä (maturiteetti 7 päivää) ja suoritettiin uusi, 5,1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 5 päivää. Valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 17.12.2008 erääntyi 18,9 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä (maturiteetti 7 päivää) ja suoritettiin uusi, 14,6 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 6 päivää. Perjantaina 19.12.2008 suoritettiin 0,9 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä. Operaation maturiteetti on 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän toteuttamat operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä niillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 120,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,8 miljardilla eurolla 753,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,6 miljardilla eurolla 119,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 79,3 miljardilla eurolla 598,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.12.2008 erääntyi 217,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 209,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 18.12.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 230,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 159,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 92,9 miljardilla eurolla 205,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 219 824 −125
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 779 −3 765
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 536 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 243 −3 760
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 221 411 −16 981
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 938 −537
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 938 −537
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 829 584 −7 822
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 210 427 −8 134
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 899 768
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 190 −480
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 69 23
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 54 755 −2 316
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 120 835 −608
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 496 5
9 Muut saamiset 375 861 −204
Vastaavaa yhteensä 2 021 484 −32 353
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 753 279 9 772
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 436 414 −21 365
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 686 −92 858
2.2 Talletusmahdollisuus 230 667 71 506
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 61 −13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 −4 986
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 129 675 5 909
5.1 Julkisyhteisöt 119 494 6 633
5.2 Muut 10 181 −724
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 279 046 −21 762
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 775 499
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 080 −57
8.1 Talletukset ja muut velat 13 080 −57
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 161 237 −364
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 694 2
Vastattavaa yhteensä 2 021 484 −32 353

Yhteyshenkilöt