Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. december 19.

2008. december 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. december 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 125 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 21,2 milliárd euróval 353 milliárd euróra csökkent. 2008. december 18-án, csütörtökön lejárt 52,3 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 47,6 milliárd dolláros művelet elszámolására került sor, 28 nap futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy további USA-dollár likviditásbővítő penziós ügylet 57,4 milliárd dollár értékben és hét napos futamidővel, és újabb tranzakciót számoltak el, amelynek értéke 41,6 milliárd dollár, futamideje pedig öt nap volt. Ugyancsak 2008. december 18-án, csütörtökön lejárt egy 4,8 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügylet, és egy új, 28 napos futamidejű műveletre került sor 0,1 milliárd dollár értékben; szintén lejárt egy 0,8 milliárd USA-dollár értékű és hétnapos futamidejű EUR/USD devizaswapügylet futamideje, és egy újabb, ötnapos művelet elszámolására került sor 5,1 milliárd dollár értékben. A devizaswapügyleteknek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. december 17-én, szerdán lejárt egy 18,9 milliárd svájci frank értékű, hétnapos futamidejű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el, 14,6 milliárd svájci frank értékben és hatnapos lejárattal. 2008. december 19-én, pénteken 0,9 milliárd svájci frank értékben EUR/CHF devizaswap-ügyletet számoltak el 84 napos lejárattal. A műveleteket az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval csökkent, 120,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,8 milliárd euróval nőtt, 753,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,6 milliárd euróval 119,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 79,3  milliárd euróval csökkent, 598,9 milliárd euróra. 2008. december 17-én, szerdán lejárt egy 217,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 209,7 milliárd euro értékben. 2008. december 18-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 230,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 159,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 92,9 milliárd euróval 205,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 219 824 −125
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 779 −3 765
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 536 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 243 −3 760
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 221 411 −16 981
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 938 −537
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 938 −537
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 829 584 −7 822
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 210 427 −8 134
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 899 768
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 190 −480
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 69 23
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 54 755 −2 316
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 120 835 −608
8 Euróban denominált államadósság 37 496 5
9 Egyéb eszközök 375 861 −204
Eszközök összesen 2 021 484 −32 353
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 753 279 9 772
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 436 414 −21 365
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 686 −92 858
2.2 Betéti rendelkezésre állás 230 667 71 506
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 61 −13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 215 −4 986
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 129 675 5 909
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 119 494 6 633
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 181 −724
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 279 046 −21 762
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 775 499
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 080 −57
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 080 −57
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 237 −364
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 694 2
Források összesen 2 021 484 −32 353

Médiakapcsolatok