Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 septembrie 2008

30 septembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 septembrie 2008, scăderea de 14 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 19,5 miliarde EUR, până la 214,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD. Joi, 25 septembrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 20 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Vineri, 26 septembrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD, cu scadenţa overnight, în valoare de 30 de miliarde USD a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 35 de miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1 miliard EUR, până la 111,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 0,3 miliarde EUR, până la 681,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 9 miliarde EUR, până la 55,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 10,8 miliarde EUR, până la 459,2 miliarde EUR. Miercuri, 24 septembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 150 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 180 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 25 septembrie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 6,8 miliarde EUR (faţă de 1,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 28,1 miliarde EUR (faţă de 1,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 2,1 miliarde EUR, până la 215,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 111 −14
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 134 408 3 258
2.1 Creanţe asupra FMI 9 187 24
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 125 221 3 234
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 103 153 17 653
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 042 −1 036
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 042 −1 036
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 487 311 37 042
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 180 001 30 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 516 1 511
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 788 5 528
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 46 408 2 933
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 111 284 974
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 474 0
9 Alte active 375 357 −2 847
Total active 1 518 548 57 963
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 681 659 349
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 243 461 28 364
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 215 393 2 100
2.2 Facilitatea de depozit 28 059 26 258
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 9 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 318 176
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 326 7 902
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 430 8 997
5.2 Alte angajamente 6 896 −1 095
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 127 464 19 078
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 136 608
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 068 807
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 068 807
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 155 952 681
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 680 −2
Total pasive 1 518 548 57 963

Contacte media