Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.9.2008

30.9.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.9.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 14 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 19,5 miljardilla eurolla 214,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 25.9.2008 erääntyi 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Perjantaina 26.9.2008 toteutettiin 30 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio yön yli ‑maturiteetilla. Samana päivänä toteutettiin myös toinen, 35 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio. Toisen operaation maturiteetti on seitsemän päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 111,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 681,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9 miljardilla eurolla 55,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,8 miljardilla eurolla 459,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.9.2008 erääntyi 150 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 180 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 25.9.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 6,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 28,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,1 miljardilla eurolla 215,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 111 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 134 408 3 258
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 187 24
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 125 221 3 234
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 103 153 17 653
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 042 −1 036
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 042 −1 036
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 487 311 37 042
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 180 001 30 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 516 1 511
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 788 5 528
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 46 408 2 933
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 111 284 974
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 474 0
9 Muut saamiset 375 357 −2 847
Vastaavaa yhteensä 1 518 548 57 963
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 681 659 349
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 243 461 28 364
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 393 2 100
2.2 Talletusmahdollisuus 28 059 26 258
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 318 176
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 326 7 902
5.1 Julkisyhteisöt 55 430 8 997
5.2 Muut 6 896 −1 095
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 127 464 19 078
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 136 608
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 068 807
8.1 Talletukset ja muut velat 16 068 807
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 155 952 681
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 680 −2
Vastattavaa yhteensä 1 518 548 57 963

Yhteyshenkilöt