Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugsėjo 26 d.

2008 m. rugsėjo 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugsėjo 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,5 mlrd. eurų – iki 214,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. rugsėjo 25 d., baigėsi 20 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. rugsėjo 26 d., buvo atlikta 30 mlrd. JAV dolerių vertės vienos nakties likvidumo didinimo operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena 35 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacija JAV doleriais. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 111,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 681,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 55,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 459,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugsėjo 24 d., baigėsi 150 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 180 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. rugsėjo 25 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 6,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 28,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 215,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 111 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 134 408 3 258
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 187 24
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 125 221 3 234
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 103 153 17 653
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 042 −1 036
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 042 −1 036
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 487 311 37 042
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 180 001 30 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 516 1 511
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 788 5 528
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 408 2 933
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 111 284 974
8 Valdžios skola eurais 37 474 0
9 Kitas turtas 375 357 −2 847
Visas turtas 1 518 548 57 963
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 681 659 349
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 243 461 28 364
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 393 2 100
2.2 Indėlių galimybė 28 059 26 258
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 318 176
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 326 7 902
5.1 Valdžiai 55 430 8 997
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 896 −1 095
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 127 464 19 078
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 136 608
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 068 807
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 068 807
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 155 952 681
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 680 −2
Visi įsipareigojimai 1 518 548 57 963

Kontaktai žiniasklaidai