Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008.  szeptember 26.

2008. szeptember 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. szeptember 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 19,5 milliárd euróval nőtt, 214,2 milliárd euróra. 2008. szeptember 25-én, csütörtökön lejárt egy 20 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 25 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. 2008. szeptember 26-án, pénteken 30 milliárd USA-dollár értékű egynapos (o/n) likviditásbővítő művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon újabb USA-dollárban denominált likviditásbővítést végeztek 35 milliárd dollár értékben és hét napos futamidővel. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtotta végre az eurorendszer.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd euróval emelkedett, 111,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 681,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9 milliárd euróval 55,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,8 milliárd euróval emelkedett, 459,2 milliárd euróra. 2008. szeptember 24-én, szerdán lejárt egy 150 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 180 milliárd euro értékben. 2008. szeptember 25-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 6,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 28,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,1 milliárd euróval nőtt, 215,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 111 −14
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 134 408 3 258
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 187 24
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 125 221 3 234
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 103 153 17 653
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 042 −1 036
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 042 −1 036
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 487 311 37 042
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 180 001 30 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 516 1 511
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 788 5 528
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 46 408 2 933
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 111 284 974
8 Euróban denominált államadósság 37 474 0
9 Egyéb eszközök 375 357 −2 847
Eszközök összesen 1 518 548 57 963
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 681 659 349
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 243 461 28 364
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 215 393 2 100
2.2 Betéti rendelkezésre állás 28 059 26 258
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 318 176
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 326 7 902
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 430 8 997
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 896 −1 095
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 127 464 19 078
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 136 608
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 068 807
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 068 807
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 155 952 681
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 680 −2
Források összesen 1 518 548 57 963

Médiakapcsolatok