Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. september 2008

30. september 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. septembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 19,5 miljardi euro võrra 214,2 miljardi euroni. Neljapäeval, 25. septembril 2008 möödus 20 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Reedel, 26. septembril 2008 teostati üleöise tähtajaga likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 30 miljardit USA dollarit. Samal päeval teostati veel üks likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 35 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 111,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 681,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 9 miljardi euro võrra 55,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,8 miljardi euro võrra 459,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. septembril 2008 möödus 150 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 180 miljardit eurot. Neljapäeval, 25. septembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 6,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 28,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,1 miljardi euro võrra 215,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 111 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 134 408 3 258
2.1 Nõuded RVFle 9 187 24
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 125 221 3 234
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 103 153 17 653
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 042 −1 036
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 042 −1 036
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 487 311 37 042
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 180 001 30 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 516 1 511
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 788 5 528
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 46 408 2 933
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 111 284 974
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 474 0
9 Muud varad 375 357 −2 847
Varad kokku 1 518 548 57 963
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 681 659 349
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 243 461 28 364
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 215 393 2 100
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 28 059 26 258
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 318 176
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 326 7 902
5.1 Valitsussektor 55 430 8 997
5.2 Muud kohustused 6 896 −1 095
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 127 464 19 078
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 136 608
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 068 807
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 068 807
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 155 952 681
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 680 −2
Kohustused kokku 1 518 548 57 963

Kontaktandmed