Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 septembrie 2008

16 septembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 septembrie 2008, scăderea de 41 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 166,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD. Joi, 11 septembrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 20 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 10 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune suplimentară de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 10 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 110 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2 miliarde EUR, până la 682,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1 miliard EUR, până la 60,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 16,5 miliarde EUR, până la 476,4 miliarde EUR. Miercuri, 10 septembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 160 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 176,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 septembrie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 19 miliarde EUR, până la 229,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 180 −41
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 134 731 −489
2.1 Creanţe asupra FMI 9 162 −129
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 125 569 −360
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 552 7
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 500 457
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 500 457
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 476 501 16 499
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 176 501 16 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 299 998 −2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 40 638 3 056
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 010 282
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 457 0
9 Alte active 379 157 −3 064
Total active 1 457 726 16 707
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 682 677 −1 960
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 229 770 18 948
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 229 709 18 971
2.2 Facilitatea de depozit 55 −26
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 141 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 67 450 −1 008
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 469 −1 025
5.2 Alte angajamente 6 981 17
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 334 −646
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 037 −298
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 237 −92
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 237 −92
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 151 918 1 760
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 678 2
Total pasive 1 457 726 16 707