Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. září 2008

16. září 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. září 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 41 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. září 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 20 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 10 mld. USD se splatností 28 dní. Ve stejný den byla vypořádána další operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 10 mld. USD se splatností 84 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 110 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2 mld. EUR na 682,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1 mld. EUR na 60,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 16,5 mld. EUR na 476,4 mld. EUR. Ve středu 10. září 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 160 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 176,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. září 2008 byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19 mld. EUR na 229,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 180 −41
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 134 731 −489
2.1 Pohledávky za MMF 9 162 −129
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 125 569 −360
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 552 7
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 500 457
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 500 457
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 476 501 16 499
5.1 Hlavní refinanční operace 176 501 16 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 299 998 −2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 638 3 056
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 010 282
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 457 0
9 Ostatní aktiva 379 157 −3 064
Aktiva celkem 1 457 726 16 707
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 682 677 −1 960
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 229 770 18 948
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 229 709 18 971
2.2 Vkladová facilita 55 −26
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 67 450 −1 008
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 469 −1 025
5.2 Ostatní závazky 6 981 17
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 78 334 −646
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 037 −298
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 237 −92
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 237 −92
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 151 918 1 760
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 678 2
Pasiva celkem 1 457 726 16 707