Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. szeptember 12.

2008. szeptember 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. szeptember 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 41 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-i, központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 166,9 milliárd euróra. 2008. szeptember 11-én, csütörtökön lejárt egy 20 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 10 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Szintén 11-én újabb USA-dollárban denominált likviditásbővítést végeztek 10 milliárd dollár értékben, 84 napos futamidővel. A műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében végezték.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 110  milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval 682,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval 60,5 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 16,5 milliárd euróval emelkedett, 476,4 milliárd euróra. 2008. szeptember 10-én, szerdán lejárt egy 160 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 176,5 milliárd euro értékben. 2008. szeptember 11-én, csütörtökön lejárt egy pótlólagos, 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző hét szerint), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele (szintén az előző hetivel megközelítőleg azonos) 0,1 milliárd euro volt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19 milliárd euróval nőtt, 229,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 180 −41
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 134 731 −489
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 162 −129
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 125 569 −360
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 552 7
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 500 457
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 500 457
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 476 501 16 499
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 176 501 16 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 299 998 −2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 40 638 3 056
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 010 282
8 Euróban denominált államadósság 37 457 0
9 Egyéb eszközök 379 157 −3 064
Eszközök összesen 1 457 726 16 707
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 682 677 −1 960
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 229 770 18 948
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 229 709 18 971
2.2 Betéti rendelkezésre állás 55 −26
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 141 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 67 450 −1 008
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 469 −1 025
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 981 17
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 334 −646
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 037 −298
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 237 −92
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 237 −92
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 151 918 1 760
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 678 2
Források összesen 1 457 726 16 707