Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. september 2008

16. september 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. septembril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 41 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 166,9 miljardi euroni. Neljapäeval, 11. septembril 2008 möödus 20 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval teostati veel üks likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 10 miljardit dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 110 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2 miljardi euro võrra 682,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1 miljardi euro võrra 60,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 16,5 miljardi euro võrra 476,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. septembril 2008 möödus 160 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 176,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 11. septembril 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19 miljardi euro võrra 229,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 180 −41
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 134 731 −489
2.1 Nõuded RVFle 9 162 −129
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 125 569 −360
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 552 7
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 500 457
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 500 457
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 476 501 16 499
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 176 501 16 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 299 998 −2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 638 3 056
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 010 282
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 457 0
9 Muud varad 379 157 −3 064
Varad kokku 1 457 726 16 707
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 682 677 −1 960
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 229 770 18 948
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 229 709 18 971
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 55 −26
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 67 450 −1 008
5.1 Valitsussektor 60 469 −1 025
5.2 Muud kohustused 6 981 17
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 78 334 −646
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 037 −298
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 237 −92
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 237 −92
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 151 918 1 760
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 678 2
Kohustused kokku 1 457 726 16 707