Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.9.2008

16.9.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.9.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 41 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 166,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 11.9.2008 erääntyi 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä toteutettiin myös toinen 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio. Toisen operaation maturiteetti on 84 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 110 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2 miljardilla eurolla 682,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1 miljardilla eurolla 60,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,5 miljardilla eurolla 476,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.9.2008 erääntyi 160 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 11.9.2008 erääntyi 50 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 19 miljardilla eurolla 229,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 180 −41
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 134 731 −489
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 162 −129
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 125 569 −360
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 552 7
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 500 457
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 500 457
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 476 501 16 499
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 176 501 16 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 299 998 −2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 638 3 056
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 010 282
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 457 0
9 Muut saamiset 379 157 −3 064
Vastaavaa yhteensä 1 457 726 16 707
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 682 677 −1 960
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 229 770 18 948
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 229 709 18 971
2.2 Talletusmahdollisuus 55 −26
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 141 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 67 450 −1 008
5.1 Julkisyhteisöt 60 469 −1 025
5.2 Muut 6 981 17
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 334 −646
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 037 −298
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 237 −92
8.1 Talletukset ja muut velat 17 237 −92
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 151 918 1 760
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 678 2
Vastattavaa yhteensä 1 457 726 16 707