Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugsėjo 12 d.

2008 m. rugsėjo 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugsėjo 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 41 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 166,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. rugsėjo 11 d., baigėsi 20 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena 10 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės likvidumo didinimo operacija JAV doleriais. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 110 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 682,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 60,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,5 mlrd. eurų – iki 476,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugsėjo 10 d., baigėsi 160 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 176,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. rugsėjo 11 d., baigėsi papildomos 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19 mlrd. eurų – iki 229,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 180 −41
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 134 731 −489
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 162 −129
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 125 569 −360
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 552 7
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 500 457
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 500 457
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 476 501 16 499
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 176 501 16 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 299 998 −2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 638 3 056
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 010 282
8 Valdžios skola eurais 37 457 0
9 Kitas turtas 379 157 −3 064
Visas turtas 1 457 726 16 707
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 682 677 −1 960
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 229 770 18 948
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 229 709 18 971
2.2 Indėlių galimybė 55 −26
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 141 1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 67 450 −1 008
5.1 Valdžiai 60 469 −1 025
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 981 17
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 78 334 −646
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 037 −298
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 237 −92
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 237 −92
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 151 918 1 760
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 678 2
Visi įsipareigojimai 1 457 726 16 707

Kontaktai žiniasklaidai