Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 iulie 2008

15 iulie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 iulie 2008, scăderea de 27 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 166 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 112,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 1,7 miliarde EUR, până la 685,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 7,3 miliarde EUR, până la 52,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 45,8 miliarde EUR, până la 475,1 miliarde EUR. Miercuri, 9 iulie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 154,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 175 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 10 iulie 2008, o nouă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung, în valoare de 25 de miliarde EUR, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 57 de miliarde EUR, până la 236,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 993 −27
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 001 −1 605
2.1 Creanţe asupra FMI 9 191 −106
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 810 −1 499
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 761 494
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 160 30
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 160 30
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 475 160 45 661
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 175 001 20 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 299 997 25 002
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 157 153
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 144 1 258
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 112 872 253
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 461 0
9 Alte active 378 625 1 221
Total active 1 452 177 47 285
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 685 613 1 670
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 236 172 56 837
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 236 075 57 020
2.2 Facilitatea de depozit 62 −209
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 35 26
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 229 −41
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 59 642 −7 251
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 52 622 −7 259
5.2 Alte angajamente 7 020 8
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 702 −967
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 451 686
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 224 −1 793
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 224 −1 793
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 143 992 −1 856
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 668 0
Total pasive 1 452 177 47 285

Contacte media