Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. július 11.

2008. július 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. július 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 27 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 166 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 112,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 685,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,3 milliárd euróval csökkent, 52,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 45,8 milliárd euróval emelkedett, 475,1 milliárd euróra. 2008. július 9-én, szerdán lejárt egy 154,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 175 milliárd euro értékben. 2008. július 10-én, csütörtökön egy újabb pótlólagos hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet keretében 25 milliárd euro kihelyezésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 57 milliárd euróval nőtt, 236,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 993 −27
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 001 −1 605
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 191 −106
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 810 −1 499
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 761 494
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 160 30
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 160 30
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 475 160 45 661
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 175 001 20 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 299 997 25 002
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 157 153
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 144 1 258
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 112 872 253
8 Euróban denominált államadósság 37 461 0
9 Egyéb eszközök 378 625 1 221
Eszközök összesen 1 452 177 47 285
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 685 613 1 670
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 236 172 56 837
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 236 075 57 020
2.2 Betéti rendelkezésre állás 62 −209
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 35 26
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 229 −41
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 59 642 −7 251
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 622 −7 259
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 020 8
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 702 −967
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 451 686
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 224 −1 793
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 224 −1 793
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 143 992 −1 856
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 668 0
Források összesen 1 452 177 47 285

Médiakapcsolatok