Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.7.2008

15.7.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.7.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 27 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan 166 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 112,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 685,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,3 miljardilla eurolla 52,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 45,8 miljardilla eurolla 475,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.7.2008 erääntyi 154,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 175 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 10.7.2008 suoritettiin 25 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 57 miljardilla eurolla 236,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 993 −27
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 001 −1 605
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 191 −106
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 810 −1 499
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 761 494
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 160 30
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 160 30
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 475 160 45 661
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 175 001 20 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 299 997 25 002
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 157 153
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 144 1 258
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 112 872 253
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 461 0
9 Muut saamiset 378 625 1 221
Vastaavaa yhteensä 1 452 177 47 285
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 685 613 1 670
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 236 172 56 837
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 236 075 57 020
2.2 Talletusmahdollisuus 62 −209
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 35 26
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 229 −41
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 59 642 −7 251
5.1 Julkisyhteisöt 52 622 −7 259
5.2 Muut 7 020 8
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 702 −967
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 451 686
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 224 −1 793
8.1 Talletukset ja muut velat 18 224 −1 793
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 143 992 −1 856
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 668 0
Vastattavaa yhteensä 1 452 177 47 285

Yhteyshenkilöt