Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 iunie 2008

1 iulie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 iunie 2008, scăderea de 23 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 167,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 114,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 3,1 miliarde EUR, până la nivelul de 677,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 6,5 miliarde EUR, până la 74,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 19,5 miliarde EUR, până la 482,3 miliarde EUR. Miercuri, 25 iunie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 188 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 208 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 26 iunie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,7 miliarde EUR (faţă de nivelul apropiat de zero consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 10,7 miliarde EUR, până la 226,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 353 −23
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 270 −825
2.1 Creanţe asupra FMI 9 346 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 125 924 −821
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 56 283 1 088
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 686 −175
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 686 −175
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 483 006 19 959
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 208 001 20 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 275 004 −39
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 723 1 117
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 114 708 −588
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 002 0
9 Alte active 379 679 1 006
Total active 1 462 710 21 559
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 677 441 3 136
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 227 208 11 206
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 226 528 10 745
2.2 Facilitatea de depozit 674 626
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 −165
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 206 −4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 81 404 6 468
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 74 400 6 529
5.2 Alte angajamente 7 004 −61
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 77 470 6
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 998 1 182
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 575 −1 021
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 575 −1 021
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 147 357 590
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 672 −4
Total pasive 1 462 710 21 559

Contacte media