Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. június 27.

2008. július 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. június 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 23 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 167,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval csökkent, 114,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval nőtt, 677,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,5 milliárd euróval, 74,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 19,5 milliárd euróval emelkedett, 482,3 milliárd euróra. 2008. június 25-én, szerdán lejárt egy 188 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 208 milliárd euro értékben. 2008. június 26-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan) igénybevételére, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti nulla felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,7 milliárd euróval nőtt, 226,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 353 −23
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 270 −825
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 346 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 125 924 −821
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 56 283 1 088
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 686 −175
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 686 −175
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 483 006 19 959
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 208 001 20 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 275 004 −39
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 723 1 117
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 114 708 −588
8 Euróban denominált államadósság 38 002 0
9 Egyéb eszközök 379 679 1 006
Eszközök összesen 1 462 710 21 559
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 677 441 3 136
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 227 208 11 206
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 226 528 10 745
2.2 Betéti rendelkezésre állás 674 626
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 −165
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 206 −4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 81 404 6 468
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 74 400 6 529
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 004 −61
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 470 6
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 998 1 182
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 575 −1 021
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 575 −1 021
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 147 357 590
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 672 −4
Források összesen 1 462 710 21 559

Médiakapcsolatok