Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. juuni 2008

1. juuli 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. juunil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 23 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 167,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 114,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 677,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 6,5 miljardi euro võrra 74,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 19,5 miljardi euro võrra 482,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. juunil 2008 möödus 188 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 208 miljardit eurot. Neljapäeval, 26. juunil 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,7 miljardi euro võrra 226,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 353 −23
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 270 −825
2.1 Nõuded RVFle 9 346 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 125 924 −821
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 56 283 1 088
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 686 −175
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 686 −175
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 483 006 19 959
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 208 001 20 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 275 004 −39
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 723 1 117
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 114 708 −588
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 002 0
9 Muud varad 379 679 1 006
Varad kokku 1 462 710 21 559
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 677 441 3 136
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 227 208 11 206
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 226 528 10 745
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 674 626
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 −165
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 206 −4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 81 404 6 468
5.1 Valitsussektor 74 400 6 529
5.2 Muud kohustused 7 004 −61
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 470 6
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 998 1 182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 575 −1 021
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 575 −1 021
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 147 357 590
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 672 −4
Kohustused kokku 1 462 710 21 559

Kontaktandmed