Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. birželio 27 d.

2008 m. liepos 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. birželio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 23 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 167,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 114,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 677,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 74,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,5 mlrd. eurų – iki 482,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. birželio 25 d., baigėsi 188 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 208 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. birželio 26 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 226,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 353 −23
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 270 −825
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 346 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 125 924 −821
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 56 283 1 088
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 686 −175
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 686 −175
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 483 006 19 959
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 208 001 20 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 275 004 −39
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 723 1 117
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 114 708 −588
8 Valdžios skola eurais 38 002 0
9 Kitas turtas 379 679 1 006
Visas turtas 1 462 710 21 559
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 677 441 3 136
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 227 208 11 206
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 226 528 10 745
2.2 Indėlių galimybė 674 626
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −165
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 206 −4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 81 404 6 468
5.1 Valdžiai 74 400 6 529
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 004 −61
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 470 6
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 998 1 182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 575 −1 021
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 575 −1 021
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 147 357 590
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 672 −4
Visi įsipareigojimai 1 462 710 21 559

Kontaktai žiniasklaidai