Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.6.2008

1.7.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.6.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 23 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 167,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 114,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 677,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,5 miljardilla eurolla 74,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 19,5 miljardilla eurolla 482,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.6.2008 erääntyi 188 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 208 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 26.6.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 10,7 miljardilla eurolla 226,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 353 −23
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 270 −825
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 346 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 125 924 −821
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 56 283 1 088
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 686 −175
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 686 −175
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 483 006 19 959
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 208 001 20 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 275 004 −39
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 723 1 117
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 114 708 −588
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 002 0
9 Muut saamiset 379 679 1 006
Vastaavaa yhteensä 1 462 710 21 559
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 677 441 3 136
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 227 208 11 206
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 226 528 10 745
2.2 Talletusmahdollisuus 674 626
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 −165
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 206 −4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 81 404 6 468
5.1 Julkisyhteisöt 74 400 6 529
5.2 Muut 7 004 −61
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 470 6
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 998 1 182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 575 −1 021
8.1 Talletukset ja muut velat 15 575 −1 021
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 147 357 590
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 672 −4
Vastattavaa yhteensä 1 462 710 21 559

Yhteyshenkilöt