Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 mai 2008

13 mai 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 mai 2008, scăderea de 15 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 6,6 miliarde EUR, până la valoarea de 159,8 miliarde EUR, atât pe seama unei operaţiuni de furnizare de lichidităţi în USD, care a fost decontată la data de 8 mai 2008 (operaţiune derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA), cât şi pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 110,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 1,8 miliarde EUR, până la nivelul de 673,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3,2 miliarde EUR, până la 54,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 20,4 miliarde EUR, până la 444,4 miliarde EUR. Miercuri, 7 mai 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 170 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 150 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,5 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,1 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 14,2 miliarde EUR, până la 194,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 628 −15
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 324 −640
2.1 Creanţe asupra FMI 8 730 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 594 −637
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 48 204 8 633
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 403 −852
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 403 −852
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 445 042 −19 997
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 150 002 −19 998
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 295 024 17
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 −13
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 575 2 553
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 608 593
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 009 0
9 Alte active 354 070 2 814
Total active 1 392 863 −6 911
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 673 524 1 831
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 195 480 −13 823
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 194 841 −14 236
2.2 Facilitatea de depozit 478 405
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 161 8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 174 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 61 588 −3 541
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 54 315 −3 249
5.2 Alte angajamente 7 273 −292
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 65 675 7 813
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 451 −213
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 099 1 645
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 099 1 645
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 142 670 −623
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 823 2
Total pasive 1 392 863 −6 911

Contacte media